Nya möjligheter med Norra länken

Vy över Värtahamnen från Norra länken

I slutet av november öppnade Norra länken. Nu leds persontrafik och tung trafik från Värta- och Frihamnen ner i tunnel i stället för att som tidigare köra genom innerstaden.

Varje år passerar 11 miljoner passagerare och 8 miljoner ton gods Stockholms Hamnar. 4 miljoner av dessa passagerare och 1,7 miljoner ton av godset passerar Värta- och Frihamnen. Det gör dessa hamnar till landets viktigaste hamnar för gods- och persontrafik till och från Baltikum, Finland och Ryssland.

Sedan Norra länken öppnades leds personbilar och tung trafik ner i tunnlar som sträcker sig mellan Värtahamnen och Tomteboda och ansluter till Roslagsvägen via Frescati. Tillsammans med Södra länken och Essingeleden utgör Norra länken ett sammanhängande trafiksystem.