Nya möjligheter med Norra länken

Vy över Värtahamnen från Norra länken

I slutet av november öppnade Norra länken. Nu leds persontrafik och tung trafik från Värta- och Frihamnen ner i tunnel i stället för att som tidigare köra genom innerstaden.

Varje år passerar 11 miljoner passagerare och 8 miljoner ton gods Stockholms Hamnar. 4 miljoner av dessa passagerare och 1,7 miljoner ton av godset passerar Värta- och Frihamnen. Det gör dessa hamnar till landets viktigaste hamnar för gods- och persontrafik till och från Baltikum, Finland och Ryssland.

Sedan Norra länken öppnades leds personbilar och tung trafik ner i tunnlar som sträcker sig mellan Värtahamnen och Tomteboda och ansluter till Roslagsvägen via Frescati. Tillsammans med Södra länken och Essingeleden utgör Norra länken ett sammanhängande trafiksystem.

Läs mer på Trafikverkets webbplats (extern länk)