Ny webbplats om LNG

Viking Grace tankar LNG.

I dagarna lanserades en ny webbplats med LNG som fartygsbränsle i fokus. Webbplatsen har tagits fram av nätverket International Association of Ports and Harbours, IAPH.

Stockholms Hamnar medverkar i flera olika referens- och arbetsgrupper vars syfte är att främja flytande naturgas, LNG, som fartygsbränsle. En sådan arbetsgrupp har startats av miljöinitiativet World Port Climate Initiative, inom ramen för International Association of Ports and Harbours.

Stockholms Hamnar har under lång tid deltagit i gruppens arbete med att ta fram checklistor och allmänna riktlinjer för LNG-bunkring. Checklistorna bildar en extra förebyggande säkerhetsåtgärd och säkerställer att bunkring av LNG genomförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Genom att utveckla checklistorna tillsammas med flera hamnar och andra intressenter uppnås en välutvecklad standard, vilket underlättar för fartyg som ska bunkra i olika hamnar.

I dagarna lanserade arbetsgruppen en ny webbplats. Erfarenheter, kunskaper, riktlinjer och checklistor ska kunna spridas till andra hamnar, bränsleleverantörer och rederier som funderar på att introducera LNG som fartygsbränsle. På sikt är syftet att åstadkomma en mer hållbar sjöfart.

Sedan drygt ett år tillbaka finns möjligheten att bunkra LNG i Stockholms Hamnar, vilket idag utnyttjas av fartyget Viking Grace. LNG som fartygsbränsle innebär betydligt lägre utsläpp av framför allt svaveldioxid och partiklar men även kvävedioxid och koldioxid. Att ett större passagerarfartyg bunkrar LNG är världsunikt och stor uppmärksamhet har riktats mot Viking Line, gasleverantörer AGA och Stockholms Hamnar runt om i världen.

Besök den nya webbplatsen om LNG (extern länk)

Läs mer om LNG i Stockholms Hamnar

Till IAPH:s webbplats (extern länk)

Till WPCI:s webbplats (extern länk)