Leder arbetet för en hållbar hamn

Lena Ekbom står bland solpanelerna på taket till Magasin 6 i Frihamnen.

Lena Ekbom jobbar med hållbarhetsfrågor i Stockholms Hamnar. Hennes arbete handlar om allt ifrån kravbananer till att skriva tuffa kravspecifikationer för stora byggprojekt.

– Vår vision är att vi ska vara en hållbar hamn år 2030 och jag känner starkt stöd i det arbetet.

Utsikten från taket på Magasin 6 är svindlande och solen gassar på de 919 solcellsmodulerna som delvis försörjer det stora magasinet med elektricitet.

– Det här var den största solcellsanläggningen i Sverige när den invigdes i höstas och resultatet är så bra att vi kommer att bygga fler på våra tak, ropar miljöstrategen Lena Ekbom för att överrösta vinden som ligger på från öster.

Hon arbetar med hållbarhetsfrågor och lyfter man blicken, vilket man knappt törs här uppe på taket, så har hon fokus på år 2030 då Stockholms Hamnar ska vara en hållbar hamn.

– Hållbarhet är en ödesfråga. De som inte tar den på allvar riskerar att försvinna. Det här är förstås mer påtagligt för företag som Hennes & Mauritz, men gäller även oss som hamn.

Ett stort klädföretag som till exempel blir påkommet med barnarbete straffas direkt av konsumenterna, men om man som hamn till exempel inte energieffektiviserar sina lokaler kommer man på sikt inte att kunna erbjuda konkurrenskraftiga hyror. Och då försvinner hyresgästerna.

En del av affärsstrategin

– Vår vision är att vi ska vara Östersjöns ledande hamn, en välkomnande och affärsfrämjande partner med hållbarhet i fokus. Det kan låta fluffigt, men sedan vi implementerat hållbarhet i affärsstrategin är det högst konkret. Vi fattar nu beslut om aktiviteter som gör att vi ska nå målet.

Det kan handla om allt från att köpa in elbilar till att energieffektivisera de egna fastigheterna. Och när det gäller energismarta lösningar kring de egna lokalerna har Stockholms Hamnar kommit ganska långt.

– Tack vare att vår fastighetsavdelning nu strukturerat arbetar med att minska fastigheternas energianvändning kan vi nu dessutom ta nästa steg. Målet är att sänka energiförbrukningen med 50 procent från 2005 till 2025 och de är verkligen engagerade i arbetet med att nå dit.

Från taket har man en bra bild av hamnarna och tittar man bort mot Lidingöbron så ser man också var den nya färjeterminalen i Värtahamnen ska ligga. Att skriva hållbara kravspecifikationer och tuffa miljökrav till bygget av den och andra stora byggprojekt som Stockholms Hamnar planerar är också en del av hennes arbete.

– Den nya färjeterminalen kommer att bli bra. Vi har arbetat för att få en byggnad med väldigt låg energiförbrukning, men också en terminal fri från giftiga material. Energiförbrukningen har varit en stor utmaning inte minst eftersom fasaden kommer att ha stora glaspartier. Därför är en energiförbrukning på 46 kWh per kvadratmeter väldigt bra.

Hållbarhet - en livsstil

Man behöver inte prata länge med Lena Ekbom för att inse att frågor om hållbarhet är mer än ett jobb för henne. Det är en livsstil och just nu håller hennes familj på att fundera över om de ska ersätta den gamla etanolbilen med en ny eller om de helt ska skippa bil. Livsstilen styr även familjens semesterplaner med tanke på hur mycket bränsle som förbrukas.

Det finns fortfarande mycket kvar att göra när det gäller Stockholms Hamnars fastigheter, fordonspark och arbetsmaskiner, men den stora potentialen ligger i att aktivt jobba med rederierna. Tillsammans skulle rederierna verkligen kunna knuffa utvecklingen i en mer hållbar riktning.

– Fartygen och deras verksamhet har mycket större miljöpåverkan än vi. Redan idag erbjuder vi dem möjligheten att tanka med ett mer miljövänligt bränsle som LNG, att ansluta till el i land samt lämna sorterat avfall och avloppsvatten.

För att komma vidare måste man erbjuda nya tjänster och bygga fler samarbeten. En enkel tjänst, som Lena Ekbom hoppas på, är att man ska kunna erbjuda färjorna möjligheten att sortera matavfall. På sikt hoppas hon också att rederierna ska börja profilera sig mer när det gäller hållbarhet.

Kunderna har stor makt

Och om rederierna vill erbjuda miljövänliga kryssningar kan Stockholms Hamnar erbjuda en klimatneutral terminal.

– På sikt blir det nog så här med varor också. När kunderna börjar efterfråga varor som har liten miljöpåverkan i hela livscykeln så blir även vår del av transportkedjan viktig.

– Jag tror att det i framtiden kommer att finnas en märkning på hur mycket koldioxid varans hela framställning- och transportkedja har orsakat. Då kommer vi som konsumenter att kunna göra aktiva val som stimulerar hållbara transportkedjor.

Lena Ekbom är civilingenjör och har läst industriell ekologi på KTH. Efter examen arbetade hon först kvar på KTH innan hon tog en anställning som miljöansvarig på ett rederi.

– Jag sökte mig till sjöfarten eftersom det är ett miljövänligt sätt att transportera gods samtidigt som det finns en så stor potential till förbättringar.

När hon sedan fick ett erbjudande att jobba för Stockholms Hamnar tackade hon ja för att det lockade att få jobba med samma sak, men från kajsidan.

Hon gillar havet och flyttade från Stockholms innerstad till Österskär för att komma närmare det i sin vardag.

– I morse när jag var ute på en löprunda låg dimman över fjärden. Vilken lyx att få börja dagen så.

Vi tar hissen ner.

Det här reportaget har publicerats i tidningen VIA Stockholms Hamnar.

Prenumerera gratis på VIA Stockholms Hamnar