Lantmännen tar upp siloverksamheten i Frihamnen

Vy över Lantmännens silon och Magasin 3 i Frihamnen

I början av augusti kommer Lantmännen åter att dra igång sin verksamhet med hantering av spannmål i silorna på Frihamnspiren.

Verksamheten har legat nere under några år men från augusti kommer lastbilar att lossa på gatusidan. Fartyg som lastas via den svängarmskonstruktion som finns på kajen kommer att lägga till vid kajen.

Hanteringen, som är en del av hamnverksamheten, kan innebära en viss nedskräpning på både Frihamnsgatan och på kajsidan mot Frihamnsbassängen samt visst buller vid lastning och lossning.