Invigning av alkobommar i Frihamnen

Alkobommarna med tillhörande informationstavlor i Frihamnen.

Onsdag 10 september invigdes ett försöksprojekt med alkobommar i Frihamnen. Anläggningen är automatiserad och alla förare som rullar ut genom tullen i Frihamnen kontrolleras.

Motorförarnas Helnykteristsförbund, MHF, har genom ett samarbete med Trafikverket, Polisen, Tullverket och Kustbevakningen utvecklat en metod att ersätta manuella nykterhetskontroller med så kallade alkobommar. Nu testas dessa i Frihamnen under resterande del av 2014.

Försök har tidigare gjorts i Göteborg på endast tung trafik. I Frihamnen kommer man att utföra automatiska nykterhetskontroller av personbilar i full skala och därmed se hur systemet fungerar vid större trafikvolymer och fler kontrollstationer. Målet är att uppnå en hundraprocentig kontroll av de fordon som lämnar hamnområdet i Frihamnen.

Läs mer om alkobommarna i pressmeddelande från MHF (extern länk)