Incheckningen till Riga och Sankt Petersburg flyttas

För att lämna plats för utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden kommer incheckningen av personbilar och lastbilar till Riga och Sankt Petersburg att flyttas ut på Frihamnspiren. Samtidigt bygger Stockholms Hamnar om hela dagvattenreningen.

Dagvattenreningen kommer att kräva omfattande markarbeten. Under tiden projektet pågår kommer därför trafiken på Frihamnspiren att läggas om vid flera tillfällen. För att få plats med den nya incheckningen rivs Magasin 8.

Den nya incheckningen planeras vara klar i början av sommaren 2014.