Hav blir till hamn i Värtan

Bild över byggarbetsplatsen i Värtahamnen

I Värtan läggs nu betongelement efter betongelement i bygget av den nya hamnen. Det krävs enorma maskiner, stort yrkeskunnande och minutiös planering för ett projekt i den här storleken. Resultatet blir en hamn som är bättre för sjöfarten, för miljön och för ett snabbt växande Stockholm och dess behov av varor och bostäder.

Det låter betydligt mindre än man skulle kunna tro när ett långt ihåligt rör, med en diameter på mellan 86 och 116 centimeter, slås fast i sjöbotten utanför Värtahamnen. Det är förmiddag, solen skiner och den stora kranen ute i vattnet som vibrerar ner ytterligare en av de 1001 pålar som skapar själva grunden för den nya piren.

Närmare land sänker en annan kran långsamt ner ännu ett av de 880 betongelementen. Det 8 x 8 meter stora betongelementet placeras mellan redan fastgjutna påltoppar och på håll ser det framväxande påldäcket ut som ett stort pussel som någon håller på att lägga ute i vattnet.

– Att bygga ett påldäck ställer höga krav. Allt måste göras i rätt ordning och det krävs mycket planering av logistiken på vatten och på land, säger Peter Kjeldahl-Braad, blockchef på det danska företaget Aarsleff A/S som är entreprenör för bygget.

Välplanerat bygge

Allt material måste finnas på plats i god tid för att man inte ska tvingas till ofrivilliga stopp. Pålarna är specialtillverkade i Turkiet och betongelementen i Polen. De måste beställas månader i förväg. Här finns inget utrymme för improvisation.

Det är också dimensionerna och storleken som slår en när man tittar ut över den byggarbetsplats som inom några år kommer att vara den nya hamnen. I Värtahamnen pågår en förvandling av stora mått och när allt är klart finns här fem kajlägen jämfört med dagens fyra, 1200 meter kaj och dessutom en magnifik terminal. Det blir en modernare, effektivare och miljövänligare hamn.

Och om själva bygget av piren just nu påminner om ett pussel, så är den nya hamnen också en del av något ännu större. När piren är klar och Stockholms Hamnar kan flytta ut verksamheten dit lämnar man samtidigt 85 000 kvadratmeter mark till Stockholms stad. Mark där staden sedan ska bygga Norra Djurgårdsstaden, en ny stadsdel med bostäder, kontor och affärer.

Färjetrafiken går precis som vanligt

En stor utmaning med projektet är att det ska genomföras samtidigt som trafiken i hamnen pågår som vanligt. Och då pratar vi om en hamn där 1,6 miljoner ton gods och fyra miljoner passagerare passerar varje år.

– Vi är vana vid den här typen av utmaningar, men det är klart att det ställer krav på planering och kommunikation med berörda parter, säger Peter Kjeldahl-Braad.

Sommaren har varit het och årets vinter var mild och det har varit gynnsamt för projektet. Tjock is kan till exempel ställa till besvär och flytta på pålarna innan de är riktigt fastsatta.

När man går runt på byggarbetsplatsen slås man av all verksamhet som pågår, men också av hur smidigt allt flyter på. Det kommer att bli ännu fler som arbetar på bygget, men det är man väl förberedd på.

– Ja, för ju fler vi blir som ska dela på utrymmet, desto större blir kraven på planering och att vi tar hänsyn till varandra, säger Peter Kjeldahl-Braad.

Medarbetare från många länder

Samtidigt är de redan ett hundratal som arbetar på bygget och det är ett sant internationellt projekt. Här finns medarbetare från Sverige, Danmark, Tyskland, Litauen och flera andra länder. Peter Kjeldahl-Braad, som själv är dansk, tycker att det fungerar smidigt att jobba i Sverige.

– Det är ett behagligt land att jobba i och jag har svårt att sätta fingret på några skillnader på att jobba här mot i Danmark.

På byggarbetsplatsen hörs fortfarande det rytmiska ljudet från pålningen och det stora betongelement som tidigare hängde i luften har nu landat på rätt plats mellan fyra pålar.

– Pålningen och utplaceringen av betongelementen blir klara i början på nästa år, men redan i höst börjar vi fylla påldäcket med grus.

Hav blir hamn. Hamn blir stad. Det är spännande att se hur den nya hamnen växer fram påle för påle och element för element. Snart kan man föreställa sig hur fint det kommer att bli.

Några viktiga tidpunkter

April 2011

Miljödomstolen ger klartecken till att bygga en ny pir i Värtahamnen.

Juni 2012

Kommunfullmäktige lämnar genomförandebeslut.

Januari 2013

Kontrakt skrivs med Per Aarsleff A/S för bygget av Värtapiren.

Juni 2013

Första spadtaget tas i bygget av nya Värtahamnen.

Hösten 2014

Den nya passagerarterminalen börjar byggas.

Hösten 2015

Påldäcket beräknas vara klart och färjorna flyttas ut till färjelägena på den nya piren. Arbetet med att påla och fylla igen delar av hamnbassängen påbörjas.

2016

Den nya Värtahamnen och passagerarterminalen är klar.