Godset via Stockholms Hamnar ökar

Godssökning

Summeringen av första kvartalet visar att godsmängden både på färja och i container har utvecklats positivt. Mätt i ton är Stockholms Hamnar Sveriges tredje största godshamn.

Godsmängden på färjor ökade med hela sju procent i mars och sammantaget har volymerna ökat med två procent under första kvartalet, jämfört med samma period 2013. Det är framförallt rorovolymerna mellan Sverige och Finland samt Estland som ökat kraftigt.

Containervolymerna utvecklas också positivt och efter första kvartalet är volymerna åtta procent högre än motsvarande period förra året.

– Vi är väldigt nöjda med den här fina starten på året och fortsätter arbetet för att alltmer gods ska komma sjövägen till Stockholm, säger Henrik Widerståhl, vice vd på Stockholms Hamnar.