Food truckar är välkomna i Stockholms Hamnars områden

Skylt med Stockholms Hamnars logga i Frihamnen

Stockholms Hamnar har gjort det möjligt för food truckar att tillfälligt parkera och servera mat i hamnens områden.

Innehavare av parkeringsdispens utfärdad av Stockholms stad (så kallat nyttoparkeringstillstånd för fordon som används som arbetsredskap för att bedriva mobil matförsäljning) har rätt att använda mark som förvaltas av Stockholms Hamnar och som Stockholms Hamnar upplåtit som gatumark. Övriga förutsättningar och villkor som staden ställt upp ska även gälla vid användande av Stockholms Hamnars mark.

Huvudsakliga förutsättningar för parkeringsdispens är att:

  • Företag som söker ska vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket.
  • Fordonet ska vara anpassat för att servera mat direkt till förbipasserande. Det ska vara registrerat som personbil, lastbil eller buss. Totalvikten får inte överstiga 3 500 kilogram. Serveringsluckan ska vara placerad på höger sida av fordonet.
  • Tillståndet gäller alla dagar kl 08–22 för en tillfällig uppställning på gatumark. Det gäller upp till två timmar per parkeringstillfälle, i samband med matförsäljning.

Se fullständiga villkor för parkeringsdispens (pdf)