Ett stort steg närmare byggstart för Stockholm Norvik Hamn

Visonsbild över Stockholm Norvik Hamn

Tidigare har tillåtlighet för Stockholm Norvik Hamn meddelats och fredagen den 10 oktober fastställdes även villkoren för byggnation och drift genom en dom i mark- och miljödomstolen.

– Vi är mycket nöjda med detta beslut. Efter en lång process har vi nu passerat en viktig milstolpe. Domen innebär att vi kan börja planera för en byggstart, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar.

Stockholm Norvik ligger nära farleden och har ett naturligt djup vilket gör det möjligt att ta emot morgondagens fartyg nära den växande Stockholmsregionen.

– Stockholm Norvik är bra för miljön och ger oss en effektiv varuförsörjning. Idag fraktas en stor del av det gods som ska till Stockholm med bil eller järnväg. Den nya godshamnen kommer att kunna ta emot framtidens större fartyg till den starkt växande Stockholmsregionen, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar.

Mark- och miljödomstolens dom kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen och även vidare till Högsta domstolen, men i båda fallen krävs prövningstillstånd för att ärendet ska behandlas i dessa instanser.

Läs mer om Stockholm Norvik Hamn

Ladda ner högupplöst visionsbild på Flickr (extern länk)