Ett stort steg närmare byggstart för Stockholm Norvik Hamn

Visionsskiss över Stockholm Norvik Hamn

Den 26 till 28 augusti hålls huvudförhandling i mark- och miljödomstolen angående de villkor som ska gälla när Stockholms Hamnar bygger godshamnen Stockholm Norvik i Nynäshamn och vilka villkor som ska gälla när den tas i drift.

– Efter en lång juridisk process ser vi nu fram emot att få villkoren fastställda och så snart som möjligt kunna börja bygga hamnen och ta den i drift, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar.

Stockholm Norvik behövs för att trygga effektiv varuförsörjning i den växande stockholmsregionen och för att reducera mängden godstransporter på väg och järnväg.

Flytten av containerverksamheten från Frihamnen till Norvik möjliggör dessutom utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden med tusentals nya bostäder i kombination med en fortsatt växande färje- och kryssningstrafik.

Läget för Stockholm Norvik är perfekt. Det är nära till Stockholm och det finns goda väg- och järnvägsförbindelser. Hamnen ligger nära Östersjöns stora farleder och har ett naturligt djup som gör att det är enkelt att ta emot framtidens större fartyg.

– Vi ser att containervolymerna ökar i Frihamnen och våra kunder och samarbetsparter efterfrågar Stockholm Norvik. Tillväxten i stockholmsregionen och potentialen i Östersjöområdet gör att många vill positionera sig här för framtiden, säger Henrik Widerståhl, marknadschef och vice vd Stockholms Hamnar.

Läs mer om Stockholm Norvik Hamn

En lång juridisk process som närmar sig slutet Stockholms Hamnar lämnade in den ursprungliga ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstolen 2007. Denna ansökan avslogs, Stockholms Hamnar överklagade till mark- och miljööverdomstolen. 2010 beslutade mark- och miljööverdomstolen om tillåtlighet för Stockholm Norvik.

Mark- och miljööverdomstolens beslut överklagades till Högsta Domstolen, som 2012 meddelade att de inte beviljar prövningstillstånd. Därmed har vi fått tillstånd att bygga hamnen och det sista steget i processen är nu att villkoren för bygget och driften av hamnen ska avgöras av mark- och miljödomstolen.

Även detta beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen och även vidare till Högsta domstolen, men i båda fallen krävs prövningstillstånd för att ärendet ska behandlas i dessa instanser.

Förhoppningsvis är dock förhandlingen i mark- och miljödomstolen det sista steget i den juridiska processen.

I bästa fall kan byggnationen påbörjas under andra halvan av 2015.