Erosionsåtgärder på Frihamnspiren

Rörspontvägg som borras ner i havsbottnen vid Frihamnspiren

Nu förstärker Stockholms Hamnar kajlinjen och erosionsskyddet på den yttre delen av Frihamnspiren.

Den yttre delen av Frihamnspiren är utsatt för erosion och utfyllnadsmassor glider ut i vattnet. Därför utför Stockholms Hamnar nu förebyggande åtgärder för att undvika skador som orsakas av skred och upptryckning av bottensediment.

Det instabila området stabiliseras nu med hjälp av en tät rörspontsvägg som borras ner och in i berget. Det är första gången i Sverige man borrar en tät rörspontsvägg med denna grova, 610 mm, dimension.

Metoden är skonsam för miljön vad gäller buller och vibrationer, och arbetet planeras pågå till sista april 2015.