Elva hamnar pratar LNG i Stockholm

Agas fartyg Seagas bunkrar LNG till Viking Grace

I veckan avslutas det treåriga projektet LNG in Baltic Sea Ports. Elva hamnar samlas då i Stockholm för att summera vad som gjorts och för att blicka framåt.

I det EU-finansierade projektet LNG in Baltic Sea Ports har Stockholms Hamnar tillsammans med sex andra hamnar arbetat för att utveckla infrastrukturen för flytande naturgas (LNG) som kan användas som marint bränsle.

I projektet har hamnarna i Helsingborg, Köpenhamn/Malmö, Århus, Stockholm, Helsingfors, Åbo och Tallinn gjort utredningar och manualer över LNG-terminaler och bunkringslösningar samt tillhörande säkerhetsåtgärder. Förutom arbetet i respektive hamn har projektet även mynnat ut i en handbok med goda exempel och erfarenheter som andra hamnar kan dra nytta av.

I Stockholm har en stor del av projektarbetet kretsat kring Viking Grace, Viking Lines senaste fartyg som sedan våren 2013 trafikerar och bunkrar LNG i Stockholm. Viking Grace är det första stora passagerarfartyget som drivs på LNG och hon har hittills bunkrat över 500 gånger i Stockholm med mycket goda resultat.

Projektet avslutas nu med ett möte i Stockholms Hamnar följt av en konferens ombord på Viking Grace för att presentera resultaten. Här deltar utöver ovan nämnda hamnar även EU-kommissionen, Näringsdepartementet, Trafikverket samt representanter från olika delar av sjöfarten. Vid samma tillfälle startar ett uppföljningsprojekt igång, LNG in Baltic Sea Ports II, där ett antal nya hamnar får möjligheten att engagera sig i utbyggnaden av LNG-infrastruktur.

Mer om LNG

Från 1 januari 2015 gäller nya, skärpta regler för hur mycket svaveloxider fartyg får släppa ut. Detta innebär en stor omställning för sjöfarten. LNG är ett bränsle som möter dessa krav och därför tittar många redare och hamnar närmare på möjligheten att tillhandahålla och använda LNG som sjöfartsbränsle. För att stimulera en övergång till LNG har EU dessutom beslutat om ny lagstiftning som innebär att medlemsstaterna ska säkerställa att LNG finns tillgängligt i ett antal hamnar för marin användning.

Läs mer om LNG i Stockholms Hamnar

Läs mer om projektet LNG in Baltic Sea Ports (extern länk)

Öppna eller ladda ner LNG-handboken (pdf)

LNG in Baltic Sea Ports logotype   EU-logotype