Elanslutning kräver samarbete

Deltagarna i seminariet om elanslutning

I veckan samlades representanter från städer och hamnar i Tallinn, Gdynia, Köpenhamn, Rostock, Hamburg och Stockholm för att diskutera elanslutning av kryssningsfartyg.

Förutom utbyte av erfarenheter och kunskaper fick deltagarna ta del av hur kryssningsrederierna ser på möjligheterna att elansluta sina fartyg i hamn. Adam Sharp från CLIA (Cruise Lines International Association) berättade om utmaningarna. Till exempel trafikerar fartygen sällan hamnarna regelbundet. Det finns heller inte någon standard för elanslutningarna.

Från AGA medverkade Carl-Lennart Axelsson som berättade om LNG som sjöfartsbränsle och bunkringen av Viking Grace i Stockholm. Dessutom fanns Nils Paul från Näringsdepartementet på plats för att uppdatera deltagarna om EU:s arbete för att minska sjöfartens miljöpåverkan.

Det här var andra gången nätverket träffades, och arrangörer var Stockholms Hamnar tillsammans med Stockholms stad.

Nästa nätverksmöte kommer äga rum under hösten i Hamburg. Där pågår ett arbete med att bygga två elanslutningar för kryssningsfartyg – en vid kaj och en ombord på en pråm som drivs av LNG.