Det byggs för fullt i Kapellskärs hamn

Betongelement som kommer att utgöra den nya kajen i Kapellskärs hamn

I Kapellskärs hamn är både byggandet av en ny tullvisitationsbyggnad och gjutning av kajelement i full gång. I slutet av 2016 ska hela hamnen vara klar.

Kapellskärs hamn moderniseras och effektiviseras. Arbetet startade redan förra året och har sedan dess rullat på enligt plan.

– Just nu är det högtryck i hamnen och trycket ökar för varje dag med en kommande kulm under sommaren och hösten 2015, säger Tobias Kednert, projektchef för Kapellskärs hamn.

Byggandet av den nya tullvisitationsbyggnaden i full gång, och den beräknas stå klar till sommaren 2015. Gjutningen av de kajelement som ska lyftas ner i vattnet och utgöra den nya kajen pågår också som bäst.

Arbetet med den nya piren påbörjas efter årsskiftet. Ut- och ombyggnaden av hamnplan har också startat med mark- och ledningsarbeten. En hamnplan som utökas med 80 000 kvm och förses med en helt ny trafiklösning.

Hela utvecklingsarbetet beräknas vara klart i slutet av 2016.

Läs mer om ombyggnaden av Kapellskärs hamn

Se filmen om hur den nya hamnen kommer att se ut (extern länk)