Bostäder ska ersätta oljan på Loudden

Vid Stockholms Hamnar styrelsemöte den 3 april kommer styrelsen fatta beslut om att fortsätta och intensifiera arbetet med att avveckla oljeverksamheten på Loudden.

De utredningar som genomförts visar att det är möjligt att omlokalisera de nuvarande verksamheterna, därför kommer Stockholms Hamnar ansöka hos Trafikverket om att häva den del av riksintresset ”Stockholms hamn” som omfattar Loudden. Detta för att ge plats åt ytterligare ett bostadsområde i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden, som sammantaget ska rymma 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser.

– Den utredning som läggs fram för styrelsen visar att det är möjligt att omlokalisera oljeverksamheten på Loudden. Därmed kan vi ta ytterligare ett viktigt steg i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. Nya bostäder ska kunna börja byggas efter det att avtalen med oljebolagen löper ut den sista december 2019, säger finansborgarråd Sten Nordin (M).

För att möjliggöra utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden har tidigare beslutats om att flytta containerhanteringen från Frihamnen till en ny internationell godshamn i Norvik utanför Nynäshamn. Byggstart i Norvik väntas ske under 2015. Det andra steget blir nu att avveckla oljeverksamheten från Loudden och sanera området så att bostäder kan börja byggas.

– Avvecklingen av Louddens oljehamn innebär att vi kan ta nästa steg i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. På Loudden kommer vi kunna bygga 3000-4000 bostäder. Den kvarvarande hamnverksamheten i Värtahamnen och Frihamnen kommer att ha huvudfokus på passagerartrafik och blir en integrerad del av den nya stadsdel, säger exploateringsnämndens ordförande Joakim Larsson (M).

Läs slutrapporten angående stockholmsregionens framtida energiförsörjning (pdf)