40 procent av pålarna installerade i nya Värtahamnen

Flygbild över nya Värtahamnen

Under sommaren har det varit full fart på bygget av den nya piren i Värtahamnen. 40 procent av pålarna är nu installerade och nästan lika stor del av betongplattorna är lagda.

Flera arbetsmoment återstår. Förutom arbetet med pålarna och betongplattorna gjuts nu fogarna mellan plattorna ihop och de så kallade L-stöden förbereds för att monteras nere på botten. Innanför spontväggen fylls massor på och erosionsskydd läggs ut.

Bygget av den nya passagerarterminalen börjar senare i höst men redan nu sprängs och schaktas det på platsen där den ska byggas. Lastbilsincheckningen har flyttats ut för att lämna plats på området.

Öppet hus 21 september

Välkommen till öppet hus på arbetsplatsen i nya Värtahamnen den 21 september! Mellan klockan 11 och 15 tar vi dig med på guidade turer inne på arbetsområdet, visar film och bjuder på fika.