2013 blev ett mycket bra år för Stockholms Hamnar

När Stockholms Hamnar summerar 2013 kan bolaget visa fina resultat inom affärsområdena passagerare och gods. Under året har rekordnoteringar gjorts för både antal kryssningspassagerare och antal hanterade containrar. Stockholms Hamnar är Sveriges största passagerarhamn och Sveriges tredje största godshamn.

Flest färjepassagerare i Sverige och nytt rekord för kryssningstrafiken Trots något lägre antal passagerare 2013 valde drygt 11 miljoner passagerare att resa med färjor till och från Stockholms Hamnar. Det gör Stockholms Hamnar till den största passagerarhamnen i Sverige.

Stockholms Hamnar tog emot 278 kryssningsfartyg, med totalt 478 000 passagerare, vilket är nytt rekord. Stockholm är den största kryssningsdestinationen i Sverige och tar emot ungefär tre fjärdedelar av alla kryssningspassagerare som besöker Sverige.

− Passagerartrafiken är mycket viktig för Stockholms turistomsättning, säger Henrik Widerståhl, vice VD Stockholms Hamnar. Färjepassagerarna spenderar totalt fem miljarder kronor i Stockholm under ett år, vilket är 20 procent av stockholmsturisternas totala konsumtion.

Tredje största godshamn i Sverige* och fjärde största containerhamn Under 2013 transporterades 6,2 miljoner ton gods med färjorna. Det är en procent lägre än 2012. Antalet containrar ökade med 37 procent och fler containrar än någonsin hanterades i Stockholm. Stockholm avancerade från åttonde till fjärde plats bland Sveriges containerhamnar.

− Med tanke på den turbulenta världsekonomin under 2013 är vi mycket nöjda med att i stort kunna behålla de godsvolymer som går genom våra hamnar. Stockholms Hamnar har klättrat från femte till tredje plats bland Sveriges hamnar, mätt i ton, säger Henrik Widerståhl.

*= Statistik från Sveriges Hamnar, beräkning efter tre kvartal 2013.