Stockholms största solcellsanläggning är invigd

Nu är Stockholms Hamnars första, och Stockholms största solcellsanläggning i drift på taket till Magasin 6 i Frihamnen. För första gången kan priset på solel konkurrera med marknadspriserna på el.

Stockholms Hamnar inviger idag en solcellsanläggning som är Stockholms största och levererar cirka 180 000 kWh per år, vilket motsvarar årsenergibehovet för tio nybyggda villor. Nu fördubblas Stockholms stads produktion av solel eftersom anläggningen ger nästan lika mycket ström som stadens övriga 21 solcellsanläggningar tillsammans.

– Vi är stolta att Stockholms Hamnar nu har en solcellsanläggning som närapå fördubblar Stockholms stads totala solcellskapacitet, säger Sten Nordin (M), Stockholms finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande. Stockholms Hamnar kan nu minska behovet av köpt energi och långsiktigt verka för användningen av alternativa, miljövänliga energikällor.

De 919 solpanelerna täcker en yta på 1500 kvadratmeter och är monterade på taket till Magasin 6 i Frihamnen, en jättebyggnad på 40 000 kvadratmeter med arkiv, lager och kontor. 15 procent av byggnadens totala, årliga elbehov kommer nu att täckas av solenergi. Solcellsanläggningen är en av de fem största i Sverige.

– Miljösatsningen är unik eftersom det är första gången en solcellsanläggning går ihop ekonomiskt. Priset på solceller har sjunkit så mycket att vi för första gången kan räkna med att kunna producera elektricitet till en kostnad som kan konkurrera med inköpspriset. Solelen kommer att kosta 75 öre per kilowattimme under sin beräknade livslängd på 20-30 år, vilket är ett lägre pris än det vi idag betalar för ”vanlig” el, säger Viktor Axelsson, utvecklingsansvarig för fastigheter på Stockholms Hamnar.

Läs mer om solcellsanläggningen