Stockholms Hamnars styrelse har godkänt genomförandebeslutet att bygga ut Kapellskärs hamn

Förberedelserna för projektet har pågått länge och nu finns så gott som samtliga tillstånd för att påbörja en om- och utbyggnad av Kapellskärs hamn; godkänd detaljplan, miljötillstånd och idag är genomförandebeslutet taget i vår styrelse.

Det som återstår är att genomförandebeslutet även godkänns av Kommunfullmäktige och en upphandling av entreprenörer. Förhoppningen är att projektstart ska kunna ske mot slutet av året.

– Stockholmsregionen växer snabbt. För att säkra en effektiv och miljöanpassad varuförsörjning även framöver behöver vi därför bygga ut och rusta upp Kapellskärs hamn . Beslutet gör att vi skapar möjligheter att möta marknadens behov av befintliga och framtida volymer samt fartygsstorlekar. Beslutet idag får stor betydelse för både Östersjöregionen och för miljön, säger Helena Bonnier (M) ordförande i Stockholms Hamn AB och Kapellskärs hamn AB.

– Vi har redan idag ett gott samarbete mellan Stockholms stad och Norrtälje, båda kommuner i stadig tillväxt. Beslutet idag kommer att knyta oss ännu närmare, säger Helena Bonnier (M) ordförande i Stockholms Hamn AB och Kapellskärs hamn AB.