Stockholms Hamnar tar första spadtaget i Värtahamnen

Onsdagen den 19 juni 2013 togs det första spadtaget för den nya Värtahamnen i Norra Djurgårdsstaden, en hamn som varje år besöks av fyra miljoner passagerare och hanterar 1,7 miljoner ton gods. Om tre år kommer de första fartygen att lägga till vid den nya piren och färjepassagerarna kan komma i land via den nya terminalen.

Värtahamnen byggs om av två viktiga skäl; dels för att möta behoven i det växande Stockholm, dels för att säkerställa en fungerande sjöfart i staden.

– Stad och hamn ska växa sida vid sida, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad. Den nya Värtahamnen gör det möjligt för oss att bygga bostäder, kontor och nya affärscentrum mitt i stan. Samtidigt får vi en ny hamn och en välkomnande passagerarterminal för alla de miljoner resenärer som åker på kryssningar till Finland och Estland från Värtahamnen.

Hamnens verksamhet flyttar ut på en 85 000 kvadratmeter nybyggd pir med ny passagerarterminal. På så sätt frigörs mark där Stockholms stad ska bygga bostäder och kontor. Under byggtiden kommer trafiken att fungera som vanligt med färjor som anlöper dagligen. Bygget av den nya Värtahamnen startar sommaren 2013 och invigningen blir om tre år, 2016.

– Vi får en funktionell, modern hamn och miljövänlig hamn med optimala lösningar för både passagerare och godstrafik, säger Per Ling-Vannerus, Stockholms Hamnars projektchef. Värtahamnen får flera moderna lösningar, som till exempel elanslutning för fartygen så de inte behöver ha motorerna igång när de ligger i hamn.

Med bygget av Värtahamnen startar det första av Stockholms Hamnars tre stora framtidsprojekt, de övriga är ombyggnationen i Kapellskärs hamn samt den nya godshamnen Stockholm Norvik i Nynäshamn.

– När vi är klara med alla tre hamnprojekt, står Stockholms Hamnar väl rustade för framtidens sjöfart i regionen, säger Per Ling-Vannerus.