Stockholms Hamnar kommunicerar i världsklass

Vid en ceremoni i Los Angeles onsdagen den 8 maj 2013, mottog Stockholms Hamnar priset för näst bästa hamnkommunikation i världen.

Priset som heter ”Port Communications Award” skapades 2011 för att inspirera till förbättrad kommunikation i världens hamnar och tydliggöra vikten av kommunikationsinsatser för att berätta om hamnarnas betydelse för omvärlden.

– Stockholms Hamnar visar upp långsiktiga mål, en tydlig strategi och en stark visuell identitet. Därför valde vi Stockholms Hamnar till en av vinnarna av kommunikationspriset, säger Monica Bonvalet, Chair of the IAPH Committee on Port Communications and Community Relations.

Hamnarna bedriver en spännande verksamhet som historiskt var navet i staden. Nu är trenden världen över att hamnarna flyttas ut från city. Då blir det ännu viktigare att lyckas kommunicera hamnarnas betydelse för att få förståelse och acceptans hos allmänheten för hamnverksamheten. – Vi är oerhört glada och stolta för detta pris. Att uppmuntra och inspirera varandra i kommunikationsarbetet är viktigt för att lyckas nå ut med budskapet om hamnarnas betydelse, säger Helena Bonnier (M), ordförande i Stockholms Hamn AB och Kapellskärs hamn AB.

IAPH är en global organisation med ungefär 200 hamnar och 150 företag i shippingbranschen som företräder cirka 90 länder. IAPH främjar samarbete mellan hamnar, är rådgivande till FN och aktiv för att utveckla internationell handels- och havspolitik. IAPHs medlemmar hanterar cirka 80 procent av världens container trafik och mer än 60 procent av alla internationella sjöfarten.