Stockholms Hamnar i expertgrupp för hållbar sjöfart

Gun Rudeberg, bolagsjurist och chef för avdelningen Juridik och Samhälle i Stockholms Hamnar, har blivit utsedd att representera Baltic Ports Organisation (BPO) i EU-kommissionens nya expertgrupp för hållbar sjöfart, European Sustainable Shipping Forum (ESSF).

Gun RudebergSyftet med gruppen är att bistå EU-kommissionen i arbetet med att utveckla en hållbar sjöfart. Gruppen kommer vara ett forum för dialog, ge möjligheter att utbyta tekniska kunskaper och samarbeta på olika områden. Här samlas representanter från hamnar, rederier, varuägare, skeppsbyggare med flera från hela Europa.

Bakgrunden är de nya svavelregler som införs den 1 januari 2015 och som kommer få stor påverkan på sjöfarten, eftersom det skärper reglerna för hur mycket svaveldioxid som får släppas ut från fartygen.

Sjöfartsnäringen står inför en stor omställning för att anpassa sig till de nya reglerna. Därför har EU-kommissionen fattat beslut om ett antal åtgärder för att försöka minimera de negativa effekter som en sådan omställning kan innebära. Expertgruppens roll blir att hjälpa EU-kommissionen att genomföra åtgärderna, genom att bidra med sin expertis och erfarenheter.

Forumet träffas för första gången den 27 november 2013 och arbetet kommer pågå till den 31 december 2015.