Stockholms Hamnar får pris för miljöarbete

Förmågan att kombinera en rad olika energismarta lösningar på ett framgångsrikt sätt gör att Stockholms Hamnar utses till Stockholms stads goda exempel i månaden juni 2013.

Stockholms stads motivering till priset lyder:

"Stockholms Hamnars energi- och klimatarbete är aktivt. Genom att kombinera en rad olika energismarta lösningar minskar bolaget sin energiförbrukning och klimatpåverkan rejält. Genom att möjliggöra för rederier att tanka LNG, ansluta till el i land samt lämna avfall och svart- och gråvatten underlättar bolaget även för andra företag och bolag att agera mer klimatsmart. Stockholms Hamnar rapporterar enligt GRI vilket underlättar när uppnådda resultat inom hållbarhet ska utvärderas. Därför anser vi att Stockholms Hamnar är ett gott exempel på stadens energi- och klimatarbete."

- Under åren 2007 till 2009 gick vi över från gas- och oljepannor till fjärr- och bergvärme i fastigheterna i Stockholm, Den sista gaspannan, som idag drivs på biogas, försvinner inom snar framtid eftersom fastigheten ska rivas. Övergången har minskat våra utsläpp av koldioxid med mer än hälften, från 6,5 ton till 2 ton per år, berättar Karin Brofelth, fastighetschef på Stockholms Hamnar.