Först i världen med infrastruktur för flytande naturgas till större passagerarfartyg

Som en av de första hamnarna i världen erbjuder nu Stockholms Hamnar en infrastrukturlösning för att bunkra ett större passagerarfartyg med flytande naturgas, LNG.

Ett gott samarbete mellan AGA, Viking Line, Stockholms Hamnar och berörda myndigheter har gjort infrastrukturen för bunkringen möjlig.

– Vårt nya passagerarfartyg M/S Viking Grace är en milstolpe ur miljösynpunkt och möjligheten att bunkra LNG är en väldigt viktigt pusselbit i vårt miljöarbete. Därför är vi mycket glada över att lösningen för bunkringen av LNG nu är på plats, säger Tony Öhman, teknisk direktör på Viking Line.

– Det är glädjande att vi tack vare vår LNG-terminal i Nynäshamn och vårt bunkerfartyg Seagas kan bidra till en infrastrukturlösning som möjliggör för M/S Viking Grace att bunkra LNG från fartyg till fartyg i Stockholms Hamnar. LNG innebär stora miljömässiga vinster i jämförelse med traditionellt maritimt bränsle, säger Jan Bäckvall, VD AGA AB.

– Vi är oerhört stolta över att kunna erbjuda LNG i Stockholms Hamnar. Tillsammans med Viking Line och AGA har vi löst de viktiga tillståndsfrågorna, skapat en infrastruktur för och goda rutiner vid bunkringen. Denna erfarenhet kommer vi att använda även i framtida LNG-infrastrukturlösningar, säger Helena Bonnier, styrelseordförande Stockholms Hamnar.

Den 20 mars döptes AGAs nya bunkerbåt Seagas av Helena Bonnier, styrelseordförande i Stockholms Hamnar. Seagas kommer att vara stationerad på Loudden och dagligen förse Viking Grace med LNG via en helt ny bunkringsprocess som sker från fartyg till fartyg.

LNG-fakta

LNG - Liquefied Natural Gas, är flytande naturgas. Naturgas i flytande form är en lösning för att effektivt transportera naturgas till områden utan gasledningar. Naturgas är en viktig energikälla redan idag. 25 procent av världens och 20 procent av Europas energiförsörjning kommer från naturgas.

Inom en snar framtid skärps de internationella reglerna för hur mycket svavel och kväve som fartyg får släppa ut i Östersjöområdet. Att möta de nya reglerna är en stor utmaning för sjöfarten. LNG ger stora miljöfördelar jämfört med traditionellt maritimt bränsle; koldioxidutsläppen minskar med 20 – 30 procent, utsläppen av svavel och skadliga partiklar försvinner helt och det blir markant lägre utsläpp av kväveoxider.