Smarta ellösningar i den nya Värtahamnen

Stockholms Hamnar har stort fokus på att den nya Värtahamnen ska ha en hållbarhetsprofil som väl passar in i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. En av de viktigaste miljösatsningarna är elinstallationerna.

I början av september skrevs kontrakt med Bravida som ska leverera belysningssystem, kraftmatningar, landström till fartygen och datanät.

Sedan i somras byggs den flera hundra kvadratmeter stora fördelningsstationen som kommer att bli den nya hamnens högspänningsställverk som ska betjäna hela hamnen med el.

- Arbetena med själva el- och teleinstallationerna kommer igång i november när vi sätter in kablar, efter årsskiftet startat vi arbetena med ställverk och transformatorer, berättar Svante Åberg, som är ansvarig för alla elinstallationer i projektet. Sedan rullar arbetena på allt eftersom nya ytor frigörs tills den nya hamnen är helt klar.

Stockholms Hamnar kommer att erbjuda de färjor som lägger till i Värtahamnen elanslutning så att de ska kunna slå av motorerna när de ligger vid kaj en längre tid. Det är en viktig del i arbetet att minska buller och avgaser.

- En typisk färja som lägger till i Värtahamnen gör av med ungefär 4 MW, berättar Svante Åberg. Det motsvarar förbrukningen hos ungefär tio villor. En viktig fråga för oss är därför att se till att det finns tillförlitlig leverans av el.

Den nya belysningen i hamnen kommer också att bli mycket mer miljösmart. Delar av hamnen som inte används kommer automatiskt att få sin belysning avstängd, till exempel på natten när ingen arbetar eller när det är ljust ute sommartid. Smart och energieffektivt.

- Vi inför också ett avläsningssystem så att vi enkelt kan kontrollera hur mycket energi som går åt i olika delar av hamnen, till exempel de olika byggnaderna, belysningen och traileruppställningarna. Sedan kan vi debitera vidare för den faktiska förbrukningen.