Ombyggnationen av Kapellskärs hamn har startat

I början av oktober 2013 var det äntligen dags att sätta igång arbetet med att bygga om Kapellskärs hamn. Nu är mudderverket Attilla på plats och sprängningsarbetena har startat. Om tre år ska allt vara klart.

– Vi är väldigt glada att över att äntligen kunna påbörja detta efterlängtade projekt. I oktober startade vi muddrings- och sprängningsarbetet, säger Tobias Kednert, projektchef för utvecklingsprojektet Kapellskärs hamn.

Fram till och med januari ska totalt 100 000 kubikmeter rena massor muddras och tippas i ett djupområde vid havsbandet, 2,5 mil sydost om hamnen. 80 000 kubikmeter berg ska sprängas och återanvändas vid byggnation av vågbrytare och som utfyllnad i hamnen. Totalt arbetar över 100 personer i skift dygnet runt från muddringsbolaget Boskalis Sweden med muddring och sprängning. Första arbetsdygnet muddrades cirka 2000 kubikmeter rena massor.

– I vår fortsätter vi med byggnation av en helt ny pir och en förnyad hamnplan. Hamnplanen ska utökas och bli mer effektiv. En utmaning under hela projekttiden är att trafiken ska rulla på enligt ordinarie tidtabell och verksamheten ska fungera som vanligt, säger Tobias Kednert.

Kapellskärs hamn är med sina 50 år i behov av att moderniseras och effektiviseras. Syftet med hela ombyggnationen är att kunna möta framtida trafikutveckling, volymer och fartygsstorlekar. Kapellskärs hamn blir ännu mer betydelsefull för regionens varuförsörjning när de nya svavelreglerna införs 2015, med tanke på den korta vägen över till Finland.