Nu stabiliseras grunden i nya Värtahamnen

I juni togs det första spadtaget för den nya Värtahamnen och sedan dess har arbetena med den nya hamnen dragit igång på allvar.

- Det första vi gjorde i somras var att låta dykare ta upp det skräp som fanns där, berättar Linus Levinson från projektkontoret. Bland annat plockade vi upp en bil. När det var klart lades ett halvt meter tjockt täcke med sand ovanpå den leriga sjöbotten som ska bilda grund för den nya piren.

- Sedan i juli har vi arbetat vidare med att meter för meter göra kalkcement av lerbotten, berättar Linus Levinson vidare. Det gör man genom att låta en kalk- och cementmaskin som har en stor vips monterad på en arm, roteras ner i leras och spruta i ett torrt cementpulver. Sanden ligger kvar som lock över cementen.

Kalkcementpelarna blir 2-10 meter djupa, beroende på hur djup leran är. Arbetet med att stabilisera leran är färdigt i november.