Nära passagerarrekord igen

2012 blev ännu ett starkt år för passagerartrafiken i Stockholms Hamnar. Totalt 12 241 000 passagerare reste via hamnarna i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär.

Stockholms Hamnar har passagerartrafik med färja till elva städer runt Östersjön. Allra flest passagerare har rutten Stockholm – Åbo med 3 016 000 resenärer. Den nya linjen till Sankt Petersburg som startade 2011 visar på fortsatt stark tillväxt. Trafiken till Baltikum har fortfarande en positiv utveckling och ökade med 2,2 procent jämfört med 2011.

Färjepassagerarna bidrar till drygt 5 miljarder kronor i turistomsättning per år, ger upphov till cirka 4 200 årssysselsatta och fyller sju hotell i Stockholmsregionen varje dag, året runt.

Passagerarantalet på internationella kryssningar blev rekordhögt med totalt 470 000 passagerare, 20 000 fler än 2011. Under 2012 anlöpte 275 kryssningsfartyg Stockholms Hamnar.