Kraftigt ökade containervolymer

Under årets första tre månader har containervolymerna i Stockholms Hamnar ökat med 79 procent i jämförelse med föregående år. En tydlig trend är att allt fler varuägare och rederier väljer att ta godset sjövägen, så nära den växande Stockholmsregionen som möjligt.

– Det är mycket glädjande att marknaden nu alltmer väljer att ta gods sjövägen till och från den växande Stockholmsregionen, säger Henrik Widerståhl, vice vd och marknadschef i Stockholms Hamnar. Det ger miljöfördelar och avlastar väg och järnväg.

– Vi erbjuder våra kunder en snabb och effektiv hantering i hjärtat av Sveriges största konsumtionsområde, säger Martin Allison, vd för Hutchison Ports Sweden, Stockholms Hamnars internationella terminaloperatör.

Den positiva volymutvecklingen förstärks nu ytterligare när både MSC och CMA-CGM, två av världens största rederier, valt att anlöpa Stockholm.

Till containerterminalen i Stockholm anlöper nu Unifeeder, Teamlines, SCA Transforest, MSC och CMA-CGM.