Kraftig ökning av containervolymerna i Stockholms Hamnar

2013 har varit ett framgångsrikt år för Stockholms Hamnars containerterminal. Godsvolymerna har ökat med 58 procent.

Under perioden januari-augusti 2013 omsattes drygt 32 000 containerenheter, så kallade TEUs i Stockholms Hamnars containerterminal. Det är en ökning med 58 procent, jämfört med samma period förra året.

Ökningen kan förklaras med att fler rederier väljer att ta godset sjövägen till den dynamiska och snabbväxande stockholmsregionen. Stockholms Hamnars containerterminal trafikeras idag av fartyg från fem olika rederier; MSC, CMA-CGM, Team Lines, Unifeeder och SCA Logistics. MSC och CMA-CGM är bland världens tre största rederier.

– Vi är mycket glada för den här positiva utvecklingen som bidrar till minskad miljöbelastning och mer effektiva transportflöden till Sveriges största konsumtionsområde, säger Henrik Widerståhl, vice VD Stockholms Hamnar.

– Vi levererar en flexibel och effektiv containerhantering för våra kunder och har goda förutsättningar att hantera ytterligare godsökningar och fler anlöp, säger Martin Allison, VD Hutchison Port Sweden.

Den globala terminaloperatören Hutchison Port Holdings (HPH) driver containerterminalen i Frihamnen.

1 TEU = motsvarar en 20-fots container.