Kapellskär har guldläge

Kapellskärs hamn från luften

Efter många år av förberedelser har nu Stockholms Hamnar satt spaden i marken för att påbörja förnyelsen av hamnen i Kapellskär. När bygget är klart 2016 kommer hamnen att ha fem färjelägen och vara väl rustad för framtiden.

Kapellskär är Stockholms Hamnars nordligaste hamn. Det är en hamn med en flera hundra år lång historia, men den kommersiella färjetrafiken startade först den 8 maj 1960 då fartyget S/S Viking anlöpte för första gången. Den 99 meter långa färjan med kapacitet att transportera 88 personbilar hade året före satts in på sträckan Gräddö–Mariehamn, men rederiet Vikinglinjen valde redan året efter att gå till Kapellskär istället för Gräddö. Det berodde på att man tyckte att Kapellskär hade ett bättre strategiskt läge för färjetrafik till Åland och Finland.

Mycket har hänt sedan dess. Idag är Kapellskär en av Sveriges största hamnar för rullande gods. Här passerar hälften av allt gods som går till eller från Finland, Estland och Åland. Fler än 900 000 passagerare per år tar sig också över Östersjön den här vägen. Det är därför ingen överdrift att påstå att trafiken vuxit ur hamnen och det har därför också länge funnits planer på att bygga ut och modernisera den. Och nu har det arbetet alltså äntligen kommit igång.

– Vi bygger en hamn både för dagens och för framtidens behov, säger Tobias Kednert, projektchef på Stockholms Hamnar.

Avlastar de andra hamnarna

När den är klar kommer den också bättre att kunna avlasta de andra hamnarna i Stockholm. Det är viktigt när Stockholm växer så det knakar och behovet av godstransporter ökar.

– Det första vi gör är att muddra hamnbassängen för att göra den djupare.

Idag är djupet i hamnbassängen mellan sju och åtta meter och det räcker knappt till ens i dagsläget. Den största förändringen är att man skapar fem väl fungerande kajlägen. Det kan jämföras med dagens situation där man har fyra, men egentligen bara tre riktigt fungerande kajlägen. På så vis bygger man bort dagens brist som under flera år gjort det svårt att möta kundernas behov.

Samtidigt blir fartygen allt längre. De nya kajlägena klarar av framtidens fartyg som kommer att kunna vara längre än 200 meter.

Blir modernare och effektivare

Dagens hamn är inte heller anpassad efter dagens transportflöden i hamnen. Hamnplanen kommer därför att byggas ut, men också att planeras smartare för att lossning och lastning ska kunna ske på ett modernare och effektivare sätt än idag.

– När vi nu fått chansen att utforma hamnplanen så har vi också haft stort fokus på arbetsmiljön. Den nya hamnen kommer att vara en ännu säkrare plats för dem som jobbar där.

Det är ett omfattande projekt, med en budget på över 700 miljoner kronor, som har startats. Den stora utmaningen, enligt Tobias Kednert, är att driva byggprojektet samtidigt som trafiken i hamnen rullar på som vanligt.

– Det kräver god planering och att vi ständigt ser över planeringen och korrigerar när det behövs.

När den nya hamnen invigs hösten 2016 kommer den också att vara mer miljövänlig. Till skillnad från tidigare kommer man till exempel att kunna ta hand om svart- och gråvatten.

– Samtidigt kommer vi också att skapa infrastruktur för att möjliggöra el-anslutning av fartyg.

DFDS utökar i Kapellskär

Det är nu ganska exakt två år sedan det danska rederi- och logistikföretaget DFDS förvärvade gods- och passagerarrutten mellan Kapellskär och Paldiski av Baltic Scandinavian Lines. Och på rederiet är man positiva till att arbetet med utbyggnaden nu kommer igång.

– Bristen på kajplatser och bra tider har absolut varit en flaskhals för oss så det här är självklart mycket positivt, säger Lars Malmström, Branch Manager på DFDS.

Rederiet har redan nu satt in en extra tur i veckan till och från Kapellskär.

Men det är inte bara tillgången på attraktiva kajtider som han menar talar för Kapellskär. Det gör också det faktum att införandet av det nya svaveldirektivet rycker allt närmare. Det kommer antagligen att göra att bränslepriserna stiger och det gynnar Kapellskär som erbjuder den kortaste vägen över Östersjön för många viktiga destinationer.

Han skulle också gärna se att hamnen fick järnvägsförbindelse, men inser att det inte kommer att bli så inom överskådlig framtid.

Lars Malmström tycker att det är väldigt positivt att ombyggnaden innebär att säkerheten för lastbilarna kommer att öka på den nya parkeringsplatsen.

– Vi har i och för sig inte haft några problem med stölder här i hamnen, men stölder från lastbilar och trailers är ett problem på andra håll. Därför är det bra att vi får en säkrare parkering med stängsel, portar och där det krävs en bokning för att komma in.

Läs mer om ombyggnaden av Kapellskärs hamn