Grundläggning för utbyggnad i vatten startar i Värtahamnen

Det har snart gått ett halvår sedan det första spadtaget togs för bygget av den nya Värtahamnen. Under hösten har rivning av gamla färjelägen, stabilisering av leran på botten där fyllning ska ske samt sänkning av piren med 4-5 meter på en yta av cirka 10 000 kvadratmeter skett. Bygget av en fördelningsstation för el och vatten har också nästan färdigställts.

Samtidigt har det pågått arbeten på andra platser i världen. I Turkiet tillverkas 1000 rör-pålar av stål som ska vibreras ner i botten. De har en diameter på mellan 80 och 120 centimeter. De fraktas sedan till Stockholm på pråmar och första lasten har redan lossats i Frihamnen. I Polen tillverkas betongelement som sedan ska placeras på pålarna och bli markyta i den nya hamnen.

Arbetstider och ljudnivåer

Arbetet med rör-pålarna och betongelementen är beräknade att pågå under cirka ett år med start i december.  Arbeten med pålning och spontning utförs helgfria vardagar mellan klockan 07:00 och 19:00. Andra arbeten kan förekomma under övriga tider.

Mätutrustning för ljudnivåer är utplacerad på strategiska platser för att bevaka att bygget genomförs inom givna riktvärden enligt Naturvårdsverkets författningssamling 2004:15.

Kontaktuppgifter

För frågor eller funderingar kontakta gärna Maria Westman, projektkommunikatör.