EU satsar på Stockholms sjöfart

Stockholms Hamnars projekt att bygga om Värtahamnen är ett av de svenska infrastrukturprojekt som föreslagits få EU-pengar genom EU:s Trans-European Transport Network-satsning (TEN-T). Totalt får projektet hela 14 miljoner euro, motsvarande drygt 120 miljoner kronor.

I mitten av juli 2013 meddelade EU vilka projekt som ska föreslås få del av TEN-T-pengarna, vars syfte är att utveckla det europeiska transportnätet. Värtaprojektet är ett av de 83 projekt inom TEN-T 2012 Annual Call som föreslagits få pengar. TEN-T delas in i fem kategorier, sjöfart, järnväg, väg, kombiterminaler samt inre vattenvägar. Värtaprojektet har, med sina 14 miljoner euro, fått mest pengar inom kategorin sjöfart i hela Europa. De två andra projekt i Stockholmsområdet som beviljats EU-bidrag är Rosersbergs kombiterminal och Igelstaprojektet i Södertälje.

- Tredje gången gillt! kommenterar en mycket nöjd projektchef Per Ling-Vannerus. Med stolthet ser vi nu resultatet av tre försök med Värtaprojektets TEN-T-ansökan. Vi har hela tiden varit övertygade om att projektets betydelse för framtidens transporter. När utvärderingen nu presenterats ser vi att vår ansökan har fått högsta betyg.

- Slutligen vill jag tacka alla de som bidragit med framtagandet av denna ansökan. Det är många som har bidragit, säger Per Ling-Vannerus.

Observera att slutligt beslut fattas av EU under augusti månad, detta är ett förslag.

Så beskrivs projektet i rapporten:

Värtaprojektet är en ombyggnad av en av Stockholms innerstadshamnar i Värta-Frihamnenområdet. Projektet omfattar en utbyggnad av piren, ombyggnad av den befintliga piren med ny, modern infrastruktur, uppgradering av järnvägen och byggnationen av en ny passagerarterminal och servicebyggnader med hög miljöstandard. Projektet har stor betydelse för TEN-T-nätverket, både som en del i det långsiktiga effektivitets- och hållbarhetsarbete som Stockholms Hamnar bedriver och som en förutsättning för att ta bort en av de mest allvarliga flaskhalsarna i TEN-T:s nordiska triangel. Det erbjuder en lösning för att säkerställa Stockholm som en viktig hamn i en region med växande transportbehov. Stockholms Hamnar är A-klassificerad bland TEN-T:s internationella hamnar och är därigenom ett viktigt transport- och logistiknav av europeiskt intresse.

EU:s utvärdering av Värtaprojektet:

Det föreslagna projektet är relevant för EU-bidrag eftersom det är ett ”moget projekt” där grundläggande hamninfrastruktur ska byggas. Det är tydligt att projektet har alla formella beslut klara och kommer att genomföras. Hela ansökningshandlingen håller väldigt hög standard och de föreslagna aktiviteterna är adekvata för projektet.