Delrapport erosion i Furusundsleden

På senare år har det signalerats om en ökad erosionsaktivitet i de känsligaste delarna av Furusundsleden. Det gäller farledsavsnittet Vallersvik – Stabo Udde där erosionskänsliga stränder är koncentrerade i jämförelse med farledsnätet som helhet.

Trafikverket, Sjöfartsverket och Stockholms Hamnar har därför initierat föreliggande utredning för att få ett uppdaterat underlag för jämförelser med tidigare inventeringar från 1990 och 2000.