Delrapport erosion i Furusundsleden

På senare år har det signalerats om en ökad erosionsaktivitet i de känsligaste delarna av Furusundsleden. Det gäller farledsavsnittet Vallersvik – Stabo Udde där erosionskänsliga stränder är koncentrerade i jämförelse med farledsnätet som helhet.

Trafikverket, Sjöfartsverket och Stockholms Hamnar har därför initierat föreliggande utredning för att få ett uppdaterat underlag för jämförelser med tidigare inventeringar från 1990 och 2000.
 
Till delrapporten på Trafikverkets webbplats (extern länk)