2012 – första året med hållbarhetssiffror

Stockholms Hamnar visar god ekonomi och positiva siffror. Årsredovisningen är för första gången en hållbarhetsredovisning enligt GRI-standard.

– Det här görs för att ytterligare höja och integrera arbetet med hållbarhet i Stockholms Hamnars olika verksamheter, berättar vd Johan Castwall.

Passagerarna som passerade via Stockholms Hamnar nådde tidigare års rekordnivåer med drygt 12 miljoner resenärer och de internationella kryssningspassagerarna slog ett nytt rekord för 2012.

Godsvolymerna slutade på drygt 8 miljoner ton, vilket är något lägre än föregående år. Rorogodset står för nedgången medan container har ökat markant med nya kunder som MSC, ett av världens största containerrederier.

Även hamnen som fastighetsägare och hyresvärd visar en uppåtgående trend med en vakansgrad på historiskt låga 1,6 procent.