100 dagar utan olycka i nya Värtahamnen

Indrek tilldelas pris av Stockholms Hamnar och Aarsleff

Bygg- och anläggningsarbetena i uvecklingsprojektet för Värtahamnen har nu pågått i 100 arbetsdagar - utan olyckor.

Idag arbetar cirka 80 byggnadsarbetare och ingenjörer ute på plats. Arbetena löper enligt tidplan och budget. Stockholms Hamnar har också arbetar hårt för att säkerställa att miljö- och arbetsmiljöfrågor prioriteras i nära samarbete med entreprenörer.

- Det är därför med stor tillfredställelse som vi kan konstatera att ingen olycka skett under de första 100 arbetsdagarna, säger Karl Lagerlöf, senior projektledare i utvecklingsprojekt Värtahamnen.

Med anledning av detta hölls en kort ceremoni ute på platskontoret och en av arbetstagarna, Indrek, som arbetat föredömligt med arbetsmiljöfrågor tilldelades ett pris av Stockholms Hamnar och Aarsleffs entreprenadchef.

- Vi har fått en bra start men vi har full respekt för alla de komplicerade arbeten som pågår så det är viktigt att alla behåller fullt fokus på arbetsmiljön även i fortsättningen, fortsätter Karl Lagerlöf.