Stora Tullhuset först i stan att få ”Green Building”-märkning

Exteriörbild av Stora Tullhuset

Som första byggnad i Stockholms stads fastighetsbestånd har Stora Tullhuset på Stadsgårdskajen fått miljömärkningen ”Green Building”. Certifieringen innebär att huset har en effektiv energianvändning.

Stockholms stad satsar på att miljöklassa alla byggnader i samband med större om- och nybyggnader för att säkerställa att stadens byggnader blir miljömässigt hållbara. Stora Tullhuset som förvaltas av Stockholms Hamnar är den första byggnad i stadens fastighetsbestånd som får märkningen ”Green Building”.

– Vi har under ombyggnaden arbetat målmedvetet med att minskad energianvändning  för 105-åringen Stora Tullhuset och är mycket glada att vi nu får ett kvitto att vi lyckats med utmaningen, säger Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnar har genomfört en omfattande renovering av Stora Tullhuset på Stadsgårdskajen. Den vackra tullbyggnaden från 1906 var mycket sliten och stod delvis tom när renoveringarna påbörjades 2006. Huset rymmer idag kryssningscenter, kontorslokaler och museet ”Fotografiska” med utställningar, kurser, föreläsningar, servering och events.

Stora Tullhuset har fått flera utmärkelser under 2011, bland andra Samfundet S:t Eriks Kulturhusskylt och Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris för bästa renoveringsprojekt.

Green Building-märkningen är ett EU-initiativ som startades 2005 med syfte att marknadsföra och öka intresset för att minska energianvändningen i lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med Boverkets nybyggnadskrav. Stora Tullhuset använder ungefär 29 procent mindre energi än dessa krav.