Stockholms Hamnar satsar på LNG

Stockholms Hamnar skrev i mitten av juni på ett partneravtal om LNG/flytande naturgas tillsammans med sju andra hamnar runt Östersjön.

Hamnarna – Stockholm, Århus, Helsingfors, Åbo, Riga, Malmö/Köpenhamn, Tallinn, Helsingborg – ingår i det EU-finansierade projektet LNG in Baltic Sea Ports, som syftar till att utreda förutsättningarna för att bygga en fungerande infrastruktur för att kunna bunkra fartyg med flytande naturgas, så kallad LNG.

Bakgrunden är de skärpta krav på lägre svavelhalt i fartygsbränsle som man beslutat om i internationella sjöfartsorganisationen IMO. De nya reglerna tvingar fartygen att hitta alternativ till dagens tjockolja, med hög svavelhalt, såsom reningssystem eller alternativa bränslen. LNG är ett sådant alternativ men det bygger att på det finns möjlighet att bunkra bränslet, och det är här hamnarna spelar en viktig roll.

– Stockholms Hamnar går i bräschen för andra hamnar när det gäller att erbjuda bunkring av LNG. Redan i januari 2013 kommer Viking Lines nya färja M/S Viking Grace, som drivs på LNG, att trafikera Stadsgården, säger hamnkapten Henrik Cars, som även ansvarar för LNG-projektet för Stockholms Hamnars räkning.

– Men tanken med det här projektet är att titta på hur vi även på längre sikt och i större skala kan erbjuda bunkring av LNG.

Projektet kommer löpa fram till och med 2014.