Ökande godsvolymer i Stockholms Hamnar

Under 2011 ökade volymerna för rullande gods, roro, med fyra procent. Volymerna för gods i containrar ökade med fem procent.

Stockholms Hamnars tre hamnar i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn har en mycket stark position inom godssegmentet roro, det vill säga gods som går på trailers på färjorna. Under 2011 fraktades 6 496 000 ton gods med roro-trafiken, vilket är en ökning med fyra procent jämfört med föregående år.

– Vi är mycket glada att vi nu kan redovisa ökade godsvolymer via Stockholms Hamnar, trots rådande osäkerhet i världsekonomin, säger Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar. Allra bäst går godset via Baltikum, där är utvecklingen mycket positiv.

För hanteringen av gods i containrar fortsatte den positiva utvecklingen under 2011. Ökningen var hela 18 procent för sista kvartalet 2011. Under 2011 omsattes 27 843 containrar (TEUs), vilket innebär en ökning med fem procent jämfört med 2010. Containerterminalen i Frihamnen trafikeras av de tre rederierna Unifeeder, Teamlines och SCA Transforest.

– Efter ett tufft år för containerbranschen är det positivt att konstatera att volymerna via Stockholm ökade under 2011, jämfört med 2010. Vi hoppas och tror att denna positiva trend ska hålla i sig även under det kommande året, säger Lars Rexius, Unifeeder Sweden.