Miljöbojen 2012 till Viking Line

Viking Grace anländer till Stockholm

Viking Line tilldelas Stockholms Hamnars Miljöboj 2012 för miljösatsningen M/S Viking Grace.

Motiveringen lyder ”Stockholms Hamnars Miljöboj tilldelas Viking Line för att de byggt världens första passagerarfartyg i sin storleksklass som kan drivas med LNG och samtidigt utvecklat flera unika och innovativa miljölösningar för M/S Viking Grace.”

Viking Lines nya fartyg Viking Grace, som levereras i januari 2013, blir en milstolpe för fartygsbygge ur miljösynpunkt. Viking Grace blir världens första större passagerarfartyg i sin storleksklass som drivs med flytande naturgas, LNG. Fartyget har dessutom en hydrodynamiskt optimerad skrovform, lägre energiförbrukning, lägre bullernivåer och lämnar som Viking Lines alla fartyg allt avloppsvatten i land.

– Det är oerhört glädjande att vi har innovativa, modiga och framåtblickande kunder som vågar satsa på ny teknik och ligger i framkant vad gäller det viktiga miljöarbetet. Det är avgörande både för Östersjön och för Stockholm att vi tar tillvara de möjligheter som utvecklingen ger, säger Helena Bonnier, styrelseordförande Stockholms Hamnar.

– Vi är mycket glada för denna utmärkelse. Vi ser det som ett bevis på att vi valt rätt väg. Viking Grace representerar en helt ny fartygsgeneration där gröna värderingar, modern design och ett genomgående miljötänk på samtliga avdelningar genomsyrat projektet. Intresset från allmänheten har överträffat våra förväntningar, säger Mikael Backman, VD Viking Line.

Fakta Miljöbojen

Miljöbojen är ett pris som delas ut årligen till en person, ett företag eller en organisation som bidragit till en miljöförbättring inom sjöfarten eller ökat uppmärksamheten kring sjöfartens miljöarbete. Syftet med priset är att uppmärksamma goda miljöexempel och skapa incitament för resultatdrivna miljöinsatser. Priset delas ut i samband med Stockholms Hamnars sjöfartslunch som hålls första måndagen i december varje år.