Bäddar för fler besök

Besökarna blir fler och fler och Stockholm är idag en av Europas hetaste turiststäder. Nu siktar Stockholm högre och målet är att bli en destination i världsklass till år 2020. Till dess ska både antalet gästnätter och antalet anställda inom besöksnäringen öka med 50 procent.

På Fjällgatan står en grupp turister och tittar ut över ett soligt Stockholm. På håll ser man Stadsgården som väntar på att nästa kryssningsfartyg ska lägga till. Själv cyklar jag vidare mot Skeppsbron, där en hop-on hop-off-båt tar upp nya passagerare, och vidare till Strömkajen där en grupp turister njuter av solen och käkar glass.

Det är en underbar morgon som ger en bra bild av hur bra det går för besöksnäringen i Stockholm. På tio år har den näringen ökat med 50 procent och Stockholm tillhör nu ett av Europas tio snabbast växande besöksmål.

Utanför Operan kliver en grupp tyska turister ut ur en sightseeingbuss när jag cyklar vidare mot Drottninggatan där jag bestämt träff med Elisabet Elmsäter Vegsö som är ansvarig för Stockholmsstrategin. Ett projekt som sjösattes i år med målet att Stockholm till 2020 ska bli ett besöksmål i världsklass.

– Det som gör Stockholmsstrategin unik är att vi inte bara tittar på besöksnäringen och hur vi ska få hit flera besökare utan att vi breddat perspektivet. För att vi alla ska ha samma mål har vi bjudit in allt från fastighetsägare till handeln.

Det här är ett arbete som bara börjat, men hon menar att det redan märks att det skapas en väldig kraft när man sammanför människor från olika områden för att kämpa mot samma mål.

– Vi ska helt enkelt bli en destination i världsklass. För mig betyder det att vi ska överträffa besökarnas förväntningar, få dem att vilja komma tillbaka, säger Elisabet Elmsäter Vegsö.

Kommer ni att nå målet?

– Det tror jag absolut. Det finns idag planer på att bygga 7700 nya hotellrum fram till 2017. När de är klara har vi nästan den kapacitet som krävs för att kunna nå målet med antalet gästnätter.

Det handlar också om att få turisterna att stanna längre, upptäcka mer och, som sagt, helst komma tillbaka.

– Många kryssningspassagerare besöker Vasamuseet, NK och promenerar här på Drottninggatan. Det är allt de ser och här har vi mycket att jobba med.

Här är också shopping en viktig del. Målet är att turisterna 2020 ska handla för dubbelt så mycket i detaljhandeln som idag.

En viktig del handlar också om att utveckla värdskapet i Stockholm. Här gäller det att höja servicenivån på dem som jobbar professionellt, men också att få allmänheten att förstå hur viktig turismen är.

– Alla inser nog inte hur viktig besöksnäringen är för Stockholm. Får vi fler att förstå det, kommer fler att förstå hur viktigt vårt bemötande är, säger Elisabet Elmsäter Vegsö.

Hur ser du på Stockholms Hamnars roll i arbetet med att utveckla Stockholm till en destination i världsklass?

– Det är vattnet som gör Stockholm unikt. Det ska vi lyfta fram ännu mer och där spelar Stockholms Hamnar en viktig roll. Kryssningstrafiken är väldigt viktig och vi arbetar för att få fler kryssningar att börja eller sluta i Stockholm.

Hamnstyrman Henrik Ahlqvist sitter med i arbetsgruppen för Stockholmsstrategin som arbetar med frågor som rör attraktion och tillgänglighet. Han tycker att det är ett bra och spännande projekt.

– Det får alla aktörer inom besöksnäringen att jobba mot samma mål. Det är också ett bra sätt att bygga nätverk och lära känna varandra.

Han tycker också att det synliggör Stockholms Hamnars verksamhet, dess behov och hur viktigt det är för andra att hamnen får bra förutsättningar för att fungera.

– Här får vi chansen att berätta om det. För trots att vi tar emot 12 miljoner passagerare varje år så upplever jag ibland att man inte förstår hur viktig vår roll är för besöksnäringen.

Som ett exempel tar han det faktum att kryssningstrafiken nu snabbt närmar sig ett tak där man inte längre kan ta emot fler fartyg och passagerare.

– Det är knappt att vi klarar målsättningen i Stockholmsstrategin utan att bygga nya kajer. Det finns inte tillräckligt många kajplatser och inte heller tillräckligt stora kajplatser för dagens fartyg. Idag finns faktiskt inte utrymme för att starta en enda färjelinje till. Så ser det ut.

I år räknar han med att Stockholms Hamnar tar emot 275 kryssningsfartyg. Det är 15 fler än i fjol. Men fartygen är också större i år vilket gör att antalet passagerare ökar ännu mer. Antalet kryssningar som börjar och slutar i Stockholm är också fler.

Henrik Ahlqvist berättar att Stockholms Hamnar fått förfrågningar från rederier som säsongen 2015 vill ta hit kryssningsfartyg som är nästan 350 meter långa.

– Det är jätteroligt, men de är för stora för att köra genom skärgården. Så ska vi kunna ta emot dem krävs att vi skapar en kajplats i Nynäshamn för det.

Hur ser ni på värdskapet? Kan det bli bättre?

– Nu är ju vi redan så ovanligt trevliga, säger Henrik Ahlqvist och skrattar. Det är förstås viktigt att ge ett bra bemötande och viktigt att alla som arbetar med fartygen och passagerarna förstår hur deras bemötande påverkar hela upplevelsen för dem som kommer hit. Att det är en del av deras upplevelse av besöket i Stockholm. Här kan vi alltid bli bättre.