Arbetet för ökad mottagning av svart- och gråvatten fortsätter

Det finns sedan länge anläggningar att lämna svart- och gråvatten i Stockholms Hamn. Dessa anläggningar används i den dagliga verksamheten av samtliga rederier som går i linjetrafik.

Det finns även möjlighet att kostnadsfritt lämna svart- och gråvatten vid Stockholms Hamnars samtliga kryssningslägen. Fartygen ges också möjlighet att lämna svart- och gråvatten via tankbil, ponton och båt i Stockholm.

Kryssningsrederierna är väl medvetna om att miljö kommer att vara en överlevnadsfråga i framtiden och arbetar med ständiga förbättringar. Reningsverk ombord, återvinning, sopsortering, mer energieffektiva, miljövänliga motorer och alternativa bränslen är några åtgärder som används på de nya fartyg som besöker Stockholm. Men även äldre fartyg byggs om och anpassas för dagens krav.

Under 2012 ska svart- och gråvattenmottagningen vid Masthamnen på Stadsgården rustas upp. Viking Line kommer att sätta ett nytt fartyg i drift 2013 och därför investerar Stockholms Hamnar i en uppgradering av anläggningen för utökad kapacitet.

Följande anläggningar finns för att lämna svart- och gråvatten inom Stockholms Hamn

Siljaterminalen

Vid södra läget byggdes mottagningsanläggningen 1985 Vid norra läget byggdes mottagningsanläggningen 1997 Vid Seawindläget skapades mottagningsmöjlighet 2003

Frihamnsterminalen

Vid läge 1 byggdes mottagningsanläggningen 1997 Vid läge 2 byggdes mottagningsanläggningen 2000

Stadsgårdsterminalen

Mottagningsanläggningen byggdes 1999

Vikingterminalen

Mottagningsanläggningen byggdes 1987 och byggdes om 1998

Skeppsbron – Ånedin

Mottagningsanläggningen byggdes 1996

Kryssningslägen

Sju mottagningsanläggningar finns vid kryssningslägena

Skärgårdstrafiken

Fyra avloppsanläggningar finns för skärgårdstrafiken