Stockholm slår rekord i antal kryssningsresenärer

Säsongsräkningen av internationella kryssningsresenärer till Stockholm visar att staden slår rekord som destination. När säsongen avslutas i början av oktober har 450 000 internationella kryssningsresenärer besökt Stockholm och Nynäshamn och antalet ”turnarounds” har ökat markant. Tillsammans beräknas passagerarna ha spenderat cirka en halv miljard kronor under sina besök.

– Det är mycket glädjande att Stockholm slår rekord som besöksdestination för den viktiga kryssningsturismen. De 450 000 passagerarna under 2011 års säsong sprider bilden av Stockholm som en grön och öppen stad över hela världen och ger jobb och turismintäkter till ett värde av en halv miljard, säger Stockholms stads finansborgarråd Sten Nordin (M).

– Vi ser redan nu att antalet kryssningspassagerare väntas öka under nästa år, vilket visar på Stockholms attraktionskraft internationellt, fortsätter Nordin.

– Internationella kryssningsresenärer är en allt viktigare inkomstkälla för Stockholm och näringslivet i staden. De senaste årens satsningar på moderna kryssningsterminaler och uppfräschning av kajerna har gjort Stockholm än mer attraktiv för de viktiga turnaround-resenärerna, varför det är extra glädjande att den gruppen fortsätter öka, säger Ulla Hamilton (M) företagarborgarråd och ordförande i Stockholm Business Region.

– Vid en ”turnaround” stannar passagerarna ofta minst en natt extra på destinationen vilket gynnar hela besöksnäringen i Stockholm, säger Hamilton.

Fakta:

Totalt antal kryssningsresenärer som besökt Stockholm och Nynäshamn 450 000. Antalet anlöp kommer upp till 263. Flest fartyg kom 2009. Se tabell nedan. Detta tyder på trenden att fartygen blir större och rymmer fler passagerare.

Att öka antalet såkallade turnarounds (T/A), kryssningar som antingen avslutas eller påbörjas i Stockholm, är en av de viktigaste uppgifterna för Stockholm Cruise Network, där Stockholm Visitors Board och Stockholms Hamnar är huvudmän.

Kryssningspassagerarna spenderar i snitt vardera 1 200 kronor. Sammanlagt bringar de alltså in cirka en halv miljard per år till Stockholm och turistnäringen.