Stockholm och Åbo i hamnsamarbete för Östersjön

Stockholms Hamnar och Åbo Hamn har skrivit under ett viktigt samarbetsavtal med fokus på Östersjöns miljö. De båda hamnarna ska samarbeta kring frågor om framtida fartygsbränsle, mottagning av svart- och gråvatten samt elanslutning av fartyg som ligger i hamn.

Stockholms Hamnar har högt ställda miljömål för att minska påverkan på Östersjöns havsmiljö. Miljööverenskommelsen med Åbo Hamn är ytterligare ett steg på vägen att minimera påverkan från hamnverksamhet och sjöfart i Östersjöregionen.

– Vi är stolta och glada att presentera samarbetet med Åbo Hamn, säger Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar. Miljöfrågor är gränsöverskridande och vi ser mycket fram emot samarbetet med Åbo Hamn i dessa frågor.

– Vi ser det som en viktig uppgift att tillsammans med Stockholms Hamnar arbeta för ett renare hav. Östersjön är vårt gemensamma ansvar och för att åstadkomma förändring och utveckling krävs samarbete, säger Christian Ramberg, VD Åbo Hamn.

– Samarbetet mellan våra två hamnar har stor betydelse för hela Östersjön, inte minst för miljön. Från Stockholms sida vill vi se ett närmare internationellt samarbete och i Östersjöregionen finns stora utvecklingsmöjligheter som vi kan ta tillvara ännu bättre, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M), som välkomnar samarbetet.

Miljööverenskommelsen omfattar konkreta insatser på tre områden:

  • Liquified Natural Gas (LNG) som fartygsbränsle Tillsammans stödja möjligheter för att bunkring med LNG ska kunna bli möjligt.
  • Elanslutning av fartyg Tillsammans utreda möjligheten att elansluta ytterligare fartyg i linjetrafik.
  • Mottagning av svart- och gråvatten Fortsätta arbetet att reducera utsläppen av avloppsvatten till Östersjön.

Stockholms Hamnar har sedan 2009 ett motsvarande samarbete med hamnen i Helsingfors.