Sjöfartshistoria grävs fram mitt i city

Under Stockholms Hamnars renoveringsarbete av Strömkajen har Sjöhistoriska museets marinarkeologer gjort ett stort antal välbevarade fynd, som ger ytterligare en pusselbit i Stockholms fascinerande sjöfartshistoria. Hittills har fem skeppsvrak, en fiskerianläggning och en lång rad andra fynd påträffats.

- Här låg Sveriges största arbetsplats från 1500- till 1600-talets mitt, berättar Andréas Olsson, chef för arkeologienheten på Sjöhistoriska museet och visar en ritning över Blasieholmen från 1600-talet.

Då låg Stockholms skeppsgård här, ett stort örlogsvarv som Gustav Vasa anlade på 1500-talet. Det upptog nästan hela Blasieholmen tror man.

- De här fynden är sjukt spännande, utbrister marinarkeolog Jim Hansson. Många av de fynd vi hittat är bruksföremål som man inte använder idag.

En av de givna frågorna är om arkeologerna kan se några kopplingar till Vasaskeppet, som kantrade och sjönk 1628. Vasa byggdes på detta örlogsvarv.

- Något av de vrak vi hittat skulle kunnat vara hjälpfartyg till Vasa och den flotta som byggdes under 1600-talet, spekulerar Jim Hansson, men det behövs mera analyser innan vi vet någonting säkert.

Andréas Olsson fyller i: - Utgrävningarna här är intressanta ur två aspekter. Dels är det själva Blasieholmens historia med skeppsgården och varvet som drevs här. Det har inte forskats så mycket kring det i Stockholm hittills. Dels är det skeppen i sig och de spännande föremål vi hittat i dem.

Att det skulle finnas arkeologiska lämningar i kajen var ingen överraskning i sig. Kajkanten låg på 1500- och 1600-talet ungefär där trottoaren utanför Grand Hôtel går, det vill säga många meter innanför dagens kajlinje och de vrak som hittats har alltså legat utanför kajkanten.

- Vi skulle gärna ordna lunchvisningar för alla som arbetar här i närheten, säger Andréas Olsson. Det vore roligt att nå ut till en bred allmänhet med dessa fynd.

Måndagen den 19 december arrangerades en presskonferens som lockade ett stort mediauppbåd, vilket visar på det intresse som finns för marinarkeologi. Länsstyrelsen kommer under veckan, i samråd med Stockholms Hamnar och Sjöhistoriska museet, besluta hur utgrävningarna ska fortsätta.