Fortsatt uppgång för färjegodset i Stockholms Hamnar

Färjetrafiken hämtar sig starkt efter finanskrisen 2009. Färjegodset (roro) ökade med 17 procent och totalt hanterades 6 244 851 ton färjegods under 2010.

– Godsvolymerna ökar i alla våra tre hamnar och vi ser en kraftig återhämtning, säger Henrik Widerståhl, marknadschef och tf vd Stockholms Hamnar.

Den största ökningen i ton räknat står Kapellskärs Hamn för med linjen mellan Kapellskär och Nådendal i Finland. I Nynäshamns Hamn passerade godsvolymerna en miljon ton, vilket är nytt rekord och en uppgång med 20 procent mot föregående år. Procentuellt räknat ligger den största tillväxten i trafiken till och från Baltikum

– De signaler vi får från marknaden är positiva. Det gör att vi tror på en fortsatt god utveckling av godsvolymerna, om än i något lägre takt, under 2011, fortsätter Henrik Widerståhl.