Unifeeder får Miljöbojen 2010

Det danska företaget Unifeeder A/S tilldelas Stockholms Hamnars Miljöboj 2010. Motiveringen lyder ”Stockholms Hamnars Miljöboj tilldelas Unifeeder A/S för att på ett föredömligt sätt ha tagit fram en kalkylator för uträkning av koldioxidvinster vid sjötransporter”.

Unifeeder har på ett konkret och pedagogiskt sätt visat att transportköpare kan bidra till betydelsefulla miljövinster genom användandet av närsjöfart istället för transporter på väg och järnväg. På företagets webbplats kan transportköpare och andra intresserade via en kalkylator snabbt räkna ut de koldioxidvinster som kan uppnås när varor fraktas sjövägen.

– Unifeeder har visat att frivilliga miljöinsatser gör skillnad och deras arbete är ytterligare ett exempel på det miljöengagemang som finns hos många företag, säger Ulla Hamilton, styrelseordförande i Stockholms Hamnar samt borgarråd för trafik-, arbetsmarknads- och näringslivsfrågor.

– Vi är mycket glada för denna utmärkelse. Vi ser det som ett erkännande av Shortseakonceptet som ger möjlighet att transportera varor även kortare sträckor inom Europa på ett mer miljövänligt sätt. Tanken med Co2-kalylatorn är att visa företagen att de miljömässiga vinsterna är betydande. Svensk industri, som vill vara ledande på miljöområdet, har nu möjlighet att visa att de inte bara med ord utan också med handling väljer miljövänligare alternativ. Vi ser fram emot att hantera det ökade intresset hos näringslivet, säger Lars Rexius, Sverigechef Unifeeder.

Fakta Miljöbojen

Miljöbojen är ett pris som delas ut en gång per år till en person, ett företag eller en organisation som bidragit till en miljöförbättring inom sjöfarten eller ökat uppmärksamheten kring sjöfartens miljöarbete. Syftet med priset är att uppmärksamma goda miljöexempel och skapa incitament för resultatdrivna miljöinsatser. Priset delas ut i samband med Stockholms Hamnars Sjöfartslunch som hålls första måndagen i december varje år.