Stuveriverksamheten får ny ägare

Idag slutförs försäljningen av Stockholms Stuveri och Bemanning AB (Stuvab) till Logistikentreprenader Sverige AB.

Stockholms hamn fick år 2007 i uppdrag av Stockholms stad att bolagisera och sälja Stuvab, en verksamhet med 48 anställda och med en omsättning på 52 miljoner kronor. Efter en försäljningsprocess som pågick under sommaren och hösten 2009 valdes Logistikentreprenader som köpare. Företaget är specialiserat på bemannings- och entreprenadlösningar inom logistik, lager och industri och har 300 anställda.

– Försäljningen av Stuvab är en win-winsituation. Det ger Stockholms Hamnar möjlighet att fullt ut koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Samtidigt får stuveribolaget och dess medarbetare möjlighet att utveckla verksamheten, inte bara i Stockholm, utan även i övriga delar av landet, säger Ulla Hamilton (m), Stockholms miljö- och trafikborgarråd samt ordförande i Stockholms hamn AB.

– Vi ser samarbetet med Stockholms Hamnar som en viktig del i det arbete vi har gjort de senaste åren för att bli en stark kunskapsbaserad aktör inom logistiksektorn. Tillsammans med Stockholms Hamnars medarbetare och erfarenhet av hamnlogistik har vi stora möjligheter att utveckla bolaget med nya affärer, säger Lars-Göran Ahlberger, vd i Logistikentreprenader Sverige AB.