Norr Mälarstrand färdigrenoverad

Del av Norr Mälarstrand

Som en del av Stockholms Hamnars omfattande renoveringsarbete av innerstadskajerna är nu Norr Mälarstrand färdig. Fokus för projektet har varit ökad tillgänglighet och att snygga upp ytorna.

Etapp 1 som sträcker sig från Stadshuset och ca 350 meter fram till Kungsholms hamnplan bestod av två delar. Först förstärkte vi kajen med en ny spont som vi sedan klädde in med ett trädäck. Samtidigt påbörjades även en markentreprenad. Här har vi lagt nya ytskikt med hällar för att förbättra tillgängligheten för alla som promenerar längs med kajen. Vi  byggde även en anläggning som kan tömma skutornas avloppsvatten samt även bunkra färskvatten. Dessutom byggdes ett sophus för sophanteringen.

Etapp 2, som är hela det breda kajplanet, slutfördes i mitten av september 2010. Här har det genomförts en rejäl uppfräschning av hela kajplanen. Även här har stort fokus legat på tillgänglighet med breda granithällsytor på promenadytorna. Mellan graniten är kajen klädd med vackra smågatstensytor. Vi har även gjort stenmurar, anpassat övergångställen och belysningen längs med kajen. Dessutom har vi även här förberett för att restaurangbåtar som ligger vid kajplatserna ska kunna lämna sitt avlopp och få färskvatten.

Renoveringen av Norr Mälarstrand är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Hamnar och Stockholms stad.

Renoveringen av Norr Mälarstrand är en del i Stockholms Hamnars omfattande renoveringsarbete av Stockholms innerstadskajer, till nytta och nöje för såväl stockholmare som besökare.